Ben jij een gedreven en vernieuwende leerkracht?

Voel je een innerlijk verlangen om kinderen te begeleiden op hun levenspad op een manier die past bij jou, de kinderen en de school?

Wij zijn een staatsvrije vrijeschool in Oosterwold

Oosterwoldschool Sofia is een school in de natuur van de vernieuwende wijk Almere Oosterwold. Wij staan voor gezondmakend en levend onderwijs gebaseerd op de antroposofie. We zijn een groeiende school die kiest voor kleine klassen van 15 kinderen en op de ontwikkelingsfasen afgestemd onderwijs. In september 2017 zijn we gestart en we hebben nu 40 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Vorig jaar zijn we naar een mooi nieuw eigen schoolgebouw verhuisd. We hebben ruimte voor 4 klassen: kleuters, klas 1/2, klas 3/4, klas 5/6. We groeien door naar maximaal 60 kinderen.

Wij zoeken jou!

Per direct zijn we op zoek naar een ondernemende leerkracht.

Profiel

Je bent een leerkracht die de (vrijeschool) pabo heeft afgerond. Je voelt je geroepen een optimale natuurlijke omgeving te scheppen voor kinderen om zich te ontwikkelen. Je wilt en kunt de school verder vormgeven en laten groeien zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Dit betekent dat je enthousiast, toegewijd, betrouwbaar en verantwoordelijk bent. Je maakt van nature verbinding en biedt stabiliteit en continuïteit.

Wat we bieden

Oosterwoldschool Sofia biedt een gezonde en inspirerende werkplek en een unieke kans om jezelf en de kinderen tot ontwikkeling te brengen. In ons onderwijs staan liefde, wijsheid, verbondenheid met de natuur en ondernemerschap centraal, als basis voor een gezonde, vreugdevolle en vreedzame wereld. We hebben een prachtige plek in de natuur, kleine klassen, zeer betrokken ouders en de leerkrachten zijn echt vrij om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Je krijgt de kans om mee te bouwen aan deze vernieuwende school en je passie voor gezondmakend onderwijs ten volle tot vorm en uitvoering te brengen. 

Je bent in staat om op een liefdevolle en zelfstandige manier het onderwijs vorm te geven. Dit doe je in medeondernemerschap met het pedagogisch team en in lijn met de visie van de school. Je biedt de kinderen een veilige, warme, natuurverbonden plek en doet dit met liefdevolle aandacht, lichtheid en plezier.
Je hebt affiniteit met de natuur en bent nieuwsgierig naar natuurreligie, bosscholen, de antroposofische menskunde, (oer-)ambachten en gemeenschapsvorming. Je hebt de wil om gezamenlijk te ontwikkelen wat nodig is voor de kinderen en de school.

 

Je wordt als leerkracht maat in een maatschap en bent daarmee eigenaar van de inhoud van de school. De ouders zijn verenigd in een coöperatie en maken het fysiek en organisatorisch voor de leerkrachten mede mogelijk vrij hun vak uit te oefenen. We zoeken iemand die zich als ondernemer met de school wil verbinden en bij voorkeur vier dagen in de week in de klas staat (maandag t/m donderdag, vrijdag zijn de kinderen vrij). Als ondernemer is je inkomen mede afhankelijk van de ontwikkeling van de school. Ieder jaar wordt een onderwijsbegroting opgesteld in overleg met de ouders. Hierbij is het uitgangspunt dat het voor alle partijen financieel ‘gezond’ moet zijn.

Wil jij deze vernieuwende impuls meehelpen te verwezenlijken?

Per direct zijn we op zoek naar een ondernemende leerkracht.

Profiel

Je bent een leerkracht die de (vrijeschool) pabo heeft afgerond. Je voelt je geroepen een optimale natuurlijke omgeving te scheppen voor kinderen om zich te ontwikkelen. Je wilt en kunt de school verder vormgeven en laten groeien zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Dit betekent dat je enthousiast, toegewijd, betrouwbaar en verantwoordelijk bent. Je maakt van nature verbinding en biedt stabiliteit en continuïteit.

Je bent in staat om op een liefdevolle en zelfstandige manier het onderwijs vorm te geven. Dit doe je in medeondernemerschap met het pedagogisch team en in lijn met de visie van de school. Je biedt de kinderen een veilige, warme, natuurverbonden plek en doet dit met liefdevolle aandacht, lichtheid en plezier.
Je hebt affiniteit met de natuur en bent nieuwsgierig naar natuurreligie, bosscholen, de antroposofische menskunde, (oer-)ambachten en gemeenschapsvorming. Je hebt de wil om gezamenlijk te ontwikkelen wat nodig is voor de kinderen en de school.

 

Wat we bieden

Oosterwoldschool Sofia biedt een gezonde en inspirerende werkplek en een unieke kans om jezelf en de kinderen tot ontwikkeling te brengen. In ons onderwijs staan liefde, wijsheid, verbondenheid met de natuur en ondernemerschap centraal, als basis voor een gezonde, vreugdevolle en vreedzame wereld. We hebben een prachtige plek in de natuur, kleine klassen, zeer betrokken ouders en de leerkrachten zijn echt vrij om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Je krijgt de kans om mee te bouwen aan deze vernieuwende school en je passie voor gezondmakend onderwijs ten volle tot vorm en uitvoering te brengen. 

Je wordt als leerkracht maat in een maatschap en bent daarmee eigenaar van de inhoud van de school. De ouders zijn verenigd in een coöperatie en maken het fysiek en organisatorisch voor de leerkrachten mede mogelijk vrij hun vak uit te oefenen. We zoeken iemand die zich als ondernemer met de school wil verbinden en bij voorkeur vier dagen in de week in de klas staat (maandag t/m donderdag, vrijdag zijn de kinderen vrij). Als ondernemer is je inkomen mede afhankelijk van de ontwikkeling van de school. Ieder jaar wordt een onderwijsbegroting opgesteld in overleg met de ouders. Hierbij is het uitgangspunt dat het voor alle partijen financieel ‘gezond’ moet zijn.

Wil jij deze vernieuwende impuls meehelpen te verwezenlijken?

Wil je eerst meer informatie?
Kijk op www.oosterwoldschoolsofia.nl
of neem contact op met onderwijsondersteuner Renee: info@oosterwoldschoolsofia.nl | 06-26688577

Ouders over de Oosterwoldschool Sofia

Op deze school zie en hoor ik de kinderen vol enthousiasme voortdurend de dingen bevragen. Het juiste antwoord blijkt vaak niet zo zwart/wit en het zoeken naar antwoorden/ mogelijke oplossingen juist zo bevredigend, leuk en uitnodigend tot spelen. Dit gun ik alle kinderen en eigenlijk ons allemaal.

Irene Werdler

Wij vinden het belangrijk om ons kind een basis te kunnen geven waar ze de rest van haar leven op kan voortbouwen. Hoe fijn is het, om je kind dit te kunnen geven om uit te groeien tot een sterke volwassene die staat voor wie zij is en gelooft in dat ze kan wat ze wil en daarnaar leeft.

Folkert de Boer

5d67d64a-45b2-4d89-8a1a-f940304477ff-removebg-preview

Een school waar ze nog zo lang mogelijk kind kan zijn, buiten in de natuur. Kleinschalige klassen met docenten die vrij zijn om les te geven zoals zij willen. Tel daarbij op dat de school is opgericht door de ouders en je krijgt een hechte gemeenschap waar iedereen zich hard maakt voor een zo goed mogelijke omgeving voor de kinderen

Suleyman Mun